Shorinji Kempo

Shorinji Kempo är en japansk kampsport som kan beskrivas som en modifierad version av Shaolin Kung Fu. Shaolin Kung Fu är i sin tur ett närstridssystem som utövats av buddhistiska munkar i Kina sedan 500-talet. Shorinji Kempo utvecklades av japanen So Doshin. År 1947 lanserade han detta system för självförsvar som är djupt influerat av buddhistisk filosofi och nämnda Shaolin Kung Fu. Även meditation är ett viktigt inslag inom denna typ av kampsport. Kampsporten har ett ganska annorlunda system som tilltalar den som gillar när kampsport är mer en filosofi och ett system för självförbättring, än en renodlad idrott.

Shorinji Kempo är en japansk kampsport

Shorinji Kempo är en visionsdriven tradition

Det sena 1940-talet i Japan, några år efter andra världskriget, var en svår tid för många och kriminaliteten frodades. Till skillnad från de flesta andra japanska kampsporter handlar inte Shorinji Kempo om att bevara traditioner som har sitt ursprung i historisk tid. Det handlar istället om gamla traditioner som anpassas för att skapa något positivt och kraftfullt i en specifik modern kontext. Det är ett bra system för självförsvar eftersom man också arbetar mycket med att utveckla mental styrka och karaktär.

Kampsporten har idag etablerat sig i över 30 länder och i Sverige finns idag fler än 300 utövare. Det handlar alltså om en förhållandevis snabbt växande sport. Den har dessutom blivit otroligt populär i hemlandet Japan. Kanske beror det på att det filosofiska innehållet utarmats något i många andra kampsporter? I dessa har istället tävlingsmomentet kommit att bli ett allt viktigare inslag. Shorinji Kempo lockar därför en annan kategori av kampsportsintresserade som ser träningen som en del av en livsstil snarare än att söka en tävlingssport.

Ett ädelt ideal

Tävlingarna i denna kampsport är så långt från fullkontakt man kan komma. Det handlar istället om att, i par, genomföra ett koreograferat program med såväl offensiva som defensiva tekniker. Tävlingsformen kalas för Embo. Embo är en bedömningssport där domare avgör vilket par som ska tilldömas vinsten. Det är i regel god stämning mellan utövarna. Shorinji Kempo handlar precis som många andra österländska kampsporter lika mycket om att utveckla en inre styrka som om att fullända sin teknik och träna kroppens fysiska förmågor.

Idealet inom Shorinji Kempo sammanfattas genom begreppet ”Jiko Kakuritsu”. Detta kan översättas till ”att bygga upp sitt jag”. Man strävar efter att bli en trygg och stark person som andra kan lita på. Att använda kampsporten för egen vinnings skull anses lågt och uppmuntras inte. Precis som inom zenbuddhism är ödmjukhet och en vilja och förmåga att hjälpa andra sådant som utövarna tränas i. Det handlar om, att in i det längsta, undvika att använda närstridsteknikerna trots att de också är en central del av denna skola.

En väg för fredliga krigare

Detta är faktiskt inte mycket till kampsport i traditionell bemärkelse. Själva tävlingsmomentet är inte framträdande, istället betonas filosofi, meditation och samarbete. Man kan kalla sporten en livets skola helt enkelt. Kampmomentet och effektiviteten i i teknikerna, såväl slag som sparkar och pareringar, härstammar dock från den berömda och mycket gamla skolan Shaolin Kung Fu. Shaolin-traditionen är kinesisk men Shorinji Kempo utvecklades av en japan på 1940-talet. Sedan dess har kampsporten, eller om man så vill, kampkonsten, blivit mycket populär och spridd över världen.