Capoeirans historia

Precis som många andra brasilianska kulturelement är capoeiran resultatet av ett möte mellan flera olika kulturer. I det här fallet ett ganska blodigt och negativt laddat möte. Capoeiran är nämligen, enligt de flesta källor, en kampkonst utvecklad av slavar som behövde maskera sitt system för självförsvar som en dans. Idag är capoeiran något av en symbol för den svarta befolkningens frihetskamp. I den här texten ska vi titta lite närmre på capoeirans intressanta historia. Att kampsportens historia är så intressant anses vara en av orsakerna till att capoeiran växer så snabbt över hela världen idag.

Historia dans och kampsport i en skön kombination

Historia är viktigt för utövarna av capoeira

På många håll i Bahia i Brasilien är capoeira minst lika stort som fotboll. Det är en viktig del av regionens identitet och denna kampsport kan sägas utgöra en förbindelselänk mellan utövarna och de slavar som arbetade på socker- och kakaoplantager för sina europeiska herrar på 1500-talet. När det gäller capoeirans tidiga historia vet vi inte så mycket idag. Det var nämligen en praktik som hölls hemlig bland slavarna. Det är först under 1800-talet som den kombination av kampkonst och dans som capoeira är började förekomma i nedtecknade texter.

Många slavar lyckades fly från sina slavdrivare och upprättade fria samhällen inne i djungeln, så kallade quilombos. Där kunde capoeiran utvecklas, mycket tack vare mästare som är legendariska än idag. Den typ av djungel där dessa quilombos låg kallades för capoeiras och många tror att det är därifrån kampsporten fått sitt namn. Ordets historia och etymologi är dock omstridd och det finns fler teorier än denna. Det portugisiska ordet capão som betyder tupp som används vid tuppfäktning är en annan möjlig härkomst.

De senaste hundra åren

Efter att slaveriet avskaffats flyttade många fattiga svarta in till städerna. Capoeira kom att handla om gängslagsmål och förknippades med kriminell verksamhet. Capoeiran förbjöds och utövades i hemlighet. Bara att tala om capoeira var under en tid förbjudet. Mestre Bimba (mestre betyder mästare) är en legendarisk utövare som gjorde mycket för att bevara traditionen under förbudsåren. Det var först på 1930-talet som capoeiran tilläts igen och då fick den snabbt ett erkännande som ett viktigt kulturarv och en del av den svarta befolkningens historia. Det var under den tiden som capoeirans två stilar; Regional och Angola, utvecklades.

Stilen Angola har en djup historisk förankring och handlar än idag mycket om riter, traditionella sånger och renodlat afrikanska kulturuttryck. Stilen Regional handlar mindre om historik och är mer en klassisk kampsport med graderingar. Eftersom så lite är känt om capoeirans verkliga historia har dansen eller kampsporten, vad man nu vill kalla det, utformats med inspiration från afrikansk kultur, snarare än som en följd av kända historiska fakta. Denna blandning av myter, traditioner och en än idag pågående utveckling gör capoeiran till ett fascinerande fenomen.

Capoeira är ett komplext och intressant kulturfenomen

Det är tyvärr omöjligt att berätta sanningen om capoeirans historia. Ingen känner till den, mycket beroende på att det handlar om en gammal kampkonst som under långa tider utövats i hemlighet. Capoeira är viktigt i Brasilien, framförallt i delstaten Bahia där capoeiran är en betydelsefull del av den kulturella identiteten. När vi talar om 1900-talet är capoeirans stora framgångar internationellt en bidragande orsak till att svarta i Bahia kunnat känna en slags upprättelse. Det är inte mycket som kan mäta sig med den farliga skönheten i dessa svepande rörelser till rytmisk sång och musik.